กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ประกวดรางวัลเลิศรัฐ ร่วมใจแก้จน

ข่าวดังไทยรัฐ ร่วมใจแก้จน

การแข่งขันรางวัลเยี่ยมเมือง ข่าวดังไทยรัฐ ในสาขาการจัดการราชการแบบมีส่วนร่วม ประกวดรางวัลเลิศรัฐ ร่วมใจแก้จน รายปี 2565

นายแข็งแกร่ง ชอบธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงการจัดส่งผลงาน โครงงานหนองเม็กโมเดลกลับวิถีผักอินทรีย์พร้อมใจแก้กระทั่งคนอำนาจเจริญก้าวหน้า เข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัลเยี่ยมเมือง สาขาการจัดการราชการ แบบมีส่วนร่วม จำพวกพร้อมใจแก้กระทั่ง รายปี 2565 ว่า ข้อดีของกรุ๊ปเป็นการใช้แนวทางตลาดนำการสร้าง มีการจับกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจการเจรจาต่อรองในตลาด เปลี่ยนแปลงแนวความคิดการสร้างแบบเพียงพอมาเป็นผลิตเชิงการค้า เปลี่ยนแปลงอาชีพรองมาเป็นอาชีพหลัก และก็การเข้าถึงรวมทั้งสารภาพสิ่งใหม่ใหม่ๆจนกระทั่งเริ่มปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน สามารถผลิตผักที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่มีอันตราย ส่งตลาดได้ตลอดทั้งปี แล้วก็ในปี 2561 ทางที่ทำการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญก้าวหน้า ยังได้เข้าไปเกื้อหนุนก่อตั้งเป็นโครงข่ายศูนย์ศึกษาการเพิ่มคุณภาพการสร้างผลิตภัณฑ์จากการเกษตร (ศพกรัมในชื่อโครงข่ายศูนย์การเรียนผักอินทรีย์เมืองแดนธรรมไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์ม เพื่อถ่ายทอดความรู้การสร้างพืชอินทรีย์ในโรงเรือนให้ชุมชน

ข่าวดังไทยรัฐ อำนาจเจริญอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยอีกว่า กรุ๊ปเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก สามารถขยายโครงข่ายได้อย่าง ที่เน้นย้ำปลูกพืชเชิงผู้เดียวแล้วก็ใช้สารเคมีเป็นหลัก มาเป็น 34 ครอบครัว รวมทั้ง 105 ครอบครัว ครอบคลุมอีกทั้ง อำเภอ ที่ย้ำแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ นอกเหนือจากนี้ยังสามารถผสานกับหน่วยงานต่างๆรวม 20 หน่วยงาน มาช่วยส่งเสริมกรุ๊ป โดยได้รับงบประมาณกว่า 16 ล้านบาท ทำให้กรุ๊ปเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก สามารถเติบโตรวมทั้งแข็งแกร่งได้อย่างเร็ว

ความแข็งแรงของกรุ๊ปเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ทำให้ท่านภาพชีวิตของสมาชิกแล้วก็ชุมชนดียิ่งขึ้นเป็นลำดับ ทั้งยังเรื่องสุขภาพ เพราะเหตุว่าการสร้างผักแบบไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมี ทำให้ไม่มีสารเคมีแปดเปื้อนภายในร่างกาย ทางการศึกษา ลูกหลานของสมาชิกในกรุ๊ปก็ได้เล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพราะว่าผู้ดูแลมีกำลังทรัพย์สมบัติจากการจำหน่ายผักปราศจากพิษ และก็ลูกหลานยังได้รับวิชาความรู้ รวมทั้งการปลูกฝังให้เลิกใช้สารเคมีสำหรับในการทำไร่ด้วย ซึ่งทั้งปวงได้เกื้อหนุนให้เกษตรกรมีความยั่งยืนในอาชีพ มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำให้ชุมชนไม่เป็นอันตรายรวมทั้งอดทน นับว่าเป็นต้นแบบให้กับกรุ๊ปหรือชุมชนอื่นๆได้ทำตาม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว

ข่าวดังไทยรัฐ เกษตรด้าน นายศุภชัย มิ่งขวัญ ผู้จัดการด้านฝ่ายการตลาดของกรุ๊ป กล่าวว่า ครั้งก่อนราษฎรทำเกษตรแบบทำใครทำมัน ต่างคนต่างขาย ทำให้ขาดอำนาจต่อรองเรื่องราคา จนกระทั่งเมื่อจับกลุ่มกันก็เลยสามารถต่อราคาในตลาดได้ โดยหนทางการจำหน่าย ได้หาตลาดจากโครงข่ายเกษตรอินทรีย์ทั่วทั้งประเทศ และก็สามารถขายให้กับผู้แทนที่จัดส่งให้กับท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยตรง ทำให้กรุ๊ปผลิตผักส่งได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งปัจจุบันกรุ๊ปได้จัดสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในชื่อว่า ผักอินทรีย์เมืองแดนธรรมบ้านหนองเม็ก เพื่อโปรโมทไปยังกรุ๊ปคนซื้อให้รับทราบถึงที่หน้าบ้านหนองเม็กเป็นที่แรกในด้านวิธีการทำเกษตรอินทรีย์ไม่เป็นอันตราย เนื่องมาจากทางกรุ๊ปได้รับมาตรฐานการสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ IFOAM จากที่ทำการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) มาตั้งแต่ปี 2556 ก่อนหน้านี้ นับว่าเป็นเครื่องรับรองได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของกรุ๊ปไม่เป็นอันตรายอย่างไม่ต้องสงสัย

สำหรับกรุ๊ปเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก มีพื้นที่สำหรับทำการเพาะปลูกผัก 400 ไร่ มีโรงเรือน 305 โรงเรือน ผลิตผลผักอินทรีย์เฉลี่ยแล้วเดือนละ 25-30 ตัน ราคาปีละ 68,930,000 บาท มีการว่าจ้างแรงงานในชุมชน 60 ครอบครัว คิดเป็นราคาเฉลี่ยแล้วปีละ 146,000-730,000 บาทต่อครอบครัว.