ทหารม้าอำลา “บิ๊กแขก-บิ๊กโต้ง” เชิดชูเกียรติ สดุดี ในความเป็นทหารตลอดไป

ตำนานทหารม้า กองทัพบกจัดพิธีการล่ำลาชีวิตราชการยกย่องเกียรติยศเหล่าทหารม้า โดยมี บิ๊กแขกบิ๊กโต้ง” ม้าใหญ่ ที่จะปลดเกษียณราชการ ตุลาคมนี้ 

โดย กองทัพ” เชื่อถือความเป็นทหารของชาติจารึกในใจตลอดกาลตอน ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดจังหวัดสระบุรี พล.อำเภอนเรนทร์ สิริภูเขาบาล รองผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด (รอง ผู้บังคับบัญชาสส.พร้อม พล.อำเภออภินันท์ คำเพราะเหตุว่า รองผบ.ทบ. (รอง ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีการล่ำลาชีวิตราชการรวมทั้งชื่นชมเกียรติยศนายทหารเหล่าทหารม้า ข่าวดังไทยรัฐ รายปี 2565 โดยมีพล.ตำบลจิระวัฒน์ นาคะรัตน์ ผู้บังคับบัญชามัธยม รวมทั้งนายทหารเหล่าทหารม้าในขณะที่ครบเกษียณอายุราชการและก็นายทหารทำหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีการกล่าวเชิดชู มอบประกาศเกียรติ พิธีการเดินแถวชมเชยเกียรติยศ โดยรอง ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวเชิดชูกับนายทหารที่เกษียณตอนหนึ่งว่า นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารม้าที่ล่ำลาชีวิตรับราชการ ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยการตั้งมั่นในอุดมการณ์อันแน่แน่วของการเป็นทหารอาชีพ 

ข่าวทั่วไทย

ตลอดชาติรับราชการ ทุ่มเทวิชาความรู้ ความรู้ความเข้าใจ เอื้อเฟื้อพลังกาย แรงใจเพื่อคุ้มครองปกป้องชาติ ราชบัลลังก์และก็พลเมือง ในทุกเหตุการณ์ อันมีผลต่อความสงบสุขของคนภายในชาติรวมทั้งทำให้กองทัพยืนหยัดในฐานะสถาบันหลักด้านความยั่งยืนและมั่นคงของชาติได้อย่างสง่างาม เชื่อถือได้ว่าความเป็นทหารของชาติจะยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของทุกคนอย่างไม่เสื่อมคลาย ทั้งผลงานแล้วก็เกียรติยศที่ได้สร้างสมไว้ตลอดมา จะจารึกอยู่ในความจำด้วยความสรรเสริญชมเชยแล้วก็เป็นแถวทางให้กับนายทหารรุ่นลูกได้นำไปเป็นตัวอย่างรวมทั้งตกทอดความตั้งใจ เพื่อประดิษฐ์คุณค่าให้แก่กองทัพ สังคมและก็ชาติสืบไป