แพทย์ เปิดเผย ไทยเสียชีวิตจากโควิด ติดท็อป 10 โลก

รศ.นพ.ธีระ เปิดเผย ไทยเสียชีวิตจากโควิด ติดท็อป 10 โลก ต่อเนื่องมา 17 วันแล้ว แนะรายงานตัวเลขคนเสียชีวิตจากโควิด และก็ผู้เสียชีวิตที่มีโรคร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการดูแลรักษา

วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2565 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในประเทศไทย โดยกล่าวว่า จากข้อมูล Worldometer เช้านี้พบว่า เมื่อวานนี้ปริมาณติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 8 ของโลก รวมทั้งอันดับ 4 ของเอเชีย

ในขณะที่ปริมาณเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก แม้ว่าจำนวนเสียชีวิตที่รายงานจะลดลงมากตั้งแต่ 1 เดือนพฤษภาคม เพราะหน่วยงานไทยปรับการรายงานเหลือเฉพาะคนที่เสียชีวิตจากโควิด-19 (Death from COVID-19) ไม่รวมคนที่เสียชีวิตจากโรคร่วมแล้วก็พบว่าติดเชื้อ (Death with COVID-19)

ดังนี้ จำนวนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานนั้นคิดเป็น 27.63% ของการเสียชีวิตทั้งปวงที่รายงานของทวีปเอเชีย แม้มองปริมาณการติดเชื้อใหม่ต่อวัน รวม ATK ไทยเราจะติดอันดับ Top 10 ของโลกมาติดต่อกันยาวนานถึง 46 วันแล้ว

ส่วนจำนวนการเสียชีวิตจากโรคโควิดต่อวันนั้น ติดอันดับ Top 10 ต่อเนื่องมาแล้ว17วัน
การแยกจำนวนการเสียชีวิตเป็น 2 กลุ่มคือ

1. Death from โควิด-19
2. Death with โควิด-19

หากแยกกลุ่มได้ชัดเจน ก็อาจเป็นประโยชน์ต่อการวางเป้าหมายจัดการดูแลรักษา รวมทั้งป้องกัน แต่ว่าจำเป็นต้องนำเสนอให้สาธารณชนได้รู้ “ทั้งสองกลุ่ม” เพราะว่าสถานการณ์ระบาดจริงนั้นครอบคลุมคนทั้งสองกลุ่ม

หากเลือกนำเสนอเพียงส่วนเดียว ก็ย่อมทำให้ประชาชนรู้เรื่องคลาดเคลื่อน มองเห็นเพียงแต่ภาพบางส่วนของจำนวนผู้ตายและติดเชื้อทั้งสิ้น

เสนอ “ทั้งสองส่วน” พร้อม “ยอดรวม” ก็ยิ่งทำให้ระบบรายงานมีความละเอียดรอบคอบ โปร่งใส และทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ ประเมินสถานการณ์ได้ รวมทั้งนำไปใช้ตกลงใจประพฤติประพฤติตนให้อยู่รอดในสถานการณ์ระบาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ควรรายงานเพียงแค่ส่วนเดียว นี่เป็นสิ่งที่ควรจะทำในภาวะวิกฤติ เพื่อความสะดวกและก็ความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนในสังคม