1 หรือ 2 เม็ด? กินยาพาราเซตามอลกี่เม็ด ดูได้ตามน้ำหนักตัว

การกินยาพาราเซตามอลที่ข้างขวด หรือที่แผงยาบอกว่าให้กินครั้งละ 1-2 เม็ด ทุกๆ 4-6 ชั่วโมง แล้วเราควรกินกี่เม็ด เรื่องนี้มีคำตอบจาก อ. นพ.ปณต สายน้ำทิพย์ ฝ่ายเภสัชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาฝากกัน

กินยาพาราเซตามอล ตามน้ำหนักตัว

การใช้ยาพาราเซตามอล ควรพิจารณาตามน้ำหนักตัวซึ่งขนาดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 10 – 15 มิลลิกรัมน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

  • ยาพาราเซตามอล ขนาด 325 มิลลิกรัม

น้ำหนัก 22 – 33 กิโลกรัม 1 เม็ด

น้ำหนัก 34 – 44 กิโลกรัม 1 เม็ดครึ่ง

  • ยาพาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม

น้ำหนัก 34 – 50 กิโลกรัม 1 เม็ด

น้ำหนัก 50 – 67 กิโลกรัม 1 เม็ดครึ่ง

น้ำหนัก > 67 กิโลกรัม 2 เม็ด

ข้อควรระวังในการกินยาพาราเซตามอล

  1. ห้ามรับประทานเกิน 4,000 มิลลิกรัม/วัน หรือ 8 เม็ด/วัน
  2. ควรรับประทานยาห่างกันอย่างน้อย 4 – 6 ชั่วโมง
  3. ไม่ควรกินยาพาราเซตามอลติดต่อกันเกิน 5 วัน
  4. ผู้ป่วยโรคตับควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง
  5. หากรับประทานยาเกินขนาดจะส่งผลเสียต่อตับและไต และอันตรายถึงชีวิต